Start    Kontakt    Mapa strony  

Prezentacja projektu
Kalendarium imprez
Miasto Dynw Miasto Kulikw Kronika realizacji projektu
Materiały informacyjne
Baza ofert turystycznych
Linki

Kulik�w jest kilkutysięcznym miasteczkiem położonym w Regionie Ż�łkiewskim w Obwodzie Lwowskim o bogatych tradycjach kulturalnych i historycznych. Został założony na miejscu staroruskiego grodu. Pierwsza udokumentowana wzmianka o istnieniu Kulikowa pochodzi z 1399 roku. Miasto posiada sw�j herb z wizerunkiem ptaka.

Miasto Dyn�w z Kulikowem łączy fakt historyczny posiadania wielu właścicieli. Kulik�w należał do dynastii Kulikowskich, Gierbutam ? Odnowskich, do Konstantego Korniaktu, do Sobieskich, Murawskich, Radziwiłł�w i innych. Fakt przechodzenia miasta do rąk r�żnych dynastii oraz burzliwe dzieje Kulikowa spowodowały iż wraz ze zmianą właścicieli następował napływ ludności r�żnych narodowości. Ziemie kulikowskie zamieszkiwała ludność ukraińska, rosyjska, żydowska, polska i inne. W ślad za tym zabytki pozostałe po minionych czasach nawiązują do bogatej i r�żnorodnej historii. Obecnie znajdują się w mieście dobrze utrzymane cerkwie grekokatolickie, prawosławne, odrestaurowany kości�ł św. Mikołaja. Mieszkańcy kultywują miejscowe tradycje związane z obrzędami prawosławnymi, grekokatolickimi i rzymskokatolickimi. Aktywnie działają ch�ry przycerkiewne i przykościelne.

Kulik�w położony jest 12 km od Lwowa, 12 km od miasta Ż�łkiew. Przez miasto przechodzi droga łącząca Lw�w i Warszawę.

Dyn�w znajduje się w zlewni Wisły, natomiast Kulik�w w zlewni Bugu. Przez Dyn�w przepływa San, przez Kulik�w ? rzeka Dumny Potok. Dyn�w i Kulik�w łączą r�wnież tradycje rzemieślnicze sięgające wiek�w. Obecnie Dyn�w jak i Kulik�w słyną z organizowanych Jarmark�w.

 
  "Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Urząd Miejski w Dynowie i w żadnym razie
nie może ona być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej."